Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ προσφέρει ιατρικές-διαγνωστικές υπηρεσίες εργαζόμενη σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και απόδοσης, με άρτιο εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, σε όλα τα ιατρικά πεδία όπου προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες.

Η επιλογή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έχει γίνει με γνώμονα την υψηλή αξιοπιστία στην διάγνωση, την, κατά το δυνατόν, εξάλειψη των κινδύνων από την ακτινοβολία που περιλαμβάνουν κάποιες εκ των εξετάσεων καθώς και την μείωση των χρόνων παραμονής των εξεταζομένων στους θαλάμους εξέτασης.

Προς το σκοπό αυτό η Μονάδα μας συνεργάζεται με τους κορυφαίους, διεθνώς, κατασκευαστικούς οίκους στον χώρο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρείες: SIEMENS, GENERAL ELECTRIC και ROCHE.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Βιοχημικό, Μικροβιολογικό και Ορμονολογικό)

Στα εργαστήρια Βιολογικών υλικών, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν υπό την εποπτεία εξειδικευμένου ιατρικού, επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού, αυτοματοποιημένα προαναλυτικά και αναλυτικά συστήματα. Συγκεκριμένα, σχεδόν όλες οι διεργασίες, από την παραλαβή των βιολογικών δειγμάτων, τις εργαστηριακές δοκιμασίες έως και την έκδοση των αποτελεσμάτων υποστηρίζονται από αυτοματοποιημένα συστήματα των κατασκευαστικών Οίκων Roche και Siemens και ελέγχονται διεξοδικά βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ελέγχου.

Σε όλες τις εργαστηριακές διεργασίες εφαρμόζονται Διεθνή Πρωτόκολλα Ελέγχου και Διαπίστευσης της Ποιότητας με σκοπό την εξάλειψη του τυχαίου και του συστηματικού λάθους, την πλήρη και ορθή ταυτοποίηση των δειγμάτων και την ιχνηλασιμότητα αυτών εντός των εργαστηρίων μέχρι και την παράδοση των αποτελεσμάτων. Με την εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων ελέγχου εξασφαλίζεται υψηλή αξιοπιστία στα εργαστηριακά μας αποτελέσματα.

Τα εργαστήριά μας είναι ενταγμένα σε πλήθος Ελληνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας και λαμβάνουν σταθερά κορυφαίες αξιολογήσεις που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία τους. Συμπληρωματικά, τα εργαστήριά μας έχουν λάβει την διαπίστευση ΕΝ ISO 15189:2012 από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) για ένα μεγάλο πλήθος εργαστηριακών εξετάσεων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ είναι οργανωμένο και λειτουργεί ένα σύγχρονο ακτινολογικό εργαστήριο, εξοπλισμένο με ακτινολογικό σύστημα που υποστηρίζεται από ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας έτσι ώστε να προσφέρεται υψηλής ποιότητας και διακριτικής ικανότητας ιατρική απεικόνιση.

ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ, στην προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, εγκατέστησε και λειτουργεί, νέο σύστημα πολυτομικού Αξονικού Τομογράφου της SIEMENS, ο οποίος είναι εξοπλισμένος επιπλέον με ειδικό σύστημα ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας ώστε να μειώνεται η έκθεση του εξεταζόμενου σε αυτήν κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Με τον νέο μας Αξονικό Τομογράφο με υπέρλεπτες τομές, οι ειδικευμένοι ιατροί Ακτινοδιαγνώστες μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις έτσι ώστε να προσφέρουν την ποιοτικότερη, σαφέστερη και πληρέστερη διαγνωστική προσέγγιση με την λιγότερη δυνατή ακτινοβολία για τον εξεταζόμενο.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το προηγμένης τεχνολογίας σύστημα Μαγνητικού Τομογράφου 1.5 Tesla της εταιρείας SIEMENS που είναι εγκατεστημένο στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ, έχει την δυνατότητα να προσφέρει την διενέργεια όλων των διαγνωστικών Πρωτοκόλλων Μαγνητικών Τομογραφιών και να αποδώσει ιατρικές εικόνες υψηλότατης διαγνωστικής ευκρίνειας και αξίας.

MAMMOMAT FUSION της SIEMENS

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε και λειτουργεί νέο σύστημα Ψηφιακού Μαστογράφου της SIEMENS, εξοπλισμένου επιπλέον με ειδικό σύστημα αυτόματης προσαρμογής της πίεσης ώστε να ασκείται ακριβώς η πίεση που απαιτείται για τη βέλτιστη απεικόνιση των μαστών και επίσης εξοπλισμένο με εξειδικευμένο σύστημα ορθής διαχείρισης της ακτινοβολίας, προσαρμοζόμενο στη δομή και την πυκνότητα των μαστών κάθε εξεταζόμενου προσώπου.

Με το καινούργιο μας Ψηφιακό Συγκρότημα Μαστογραφίας με ανιχνευτή FLAT PANEL υπερσύγχρονης τεχνολογίας FFDM χαμηλής δόσεως, λαμβάνονται αξιόπιστες, υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας εικόνες με την μικρότερη δυνατή ακτινοβόληση του προσώπου που εξετάζεται.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ είναι εγκατεστημένα συστήματα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας σύγχρονης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν υπερηχοτομογραφικές μελέτες όλων των συστημάτων του οργανισμού.

Οι συμπολίτες μας μπορούν με την συνδρομή των εξειδικευμένων ιατρών ακτινολόγων να λάβουν την πλέον αξιόπιστη εικόνα διαφόρων οργάνων, συστημάτων και ανατομικών περιοχών του σώματος όπως της καρδιάς, όλων των λοιπών οργάνων και συστημάτων, ανατομικών περιοχών του σώματος και παρακολούθηση κύησης. Με τα συγκεκριμένα μοντέλα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν προσφέρεται στους εξεταζόμενους η μέγιστη διαγνωστική αξιοπιστία ταυτόχρονα με την υψηλή διακριτική ευαισθησία.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας είναι μια σημαντική εξέταση που μπορεί να προφυλάξει τον πληθυσμό από μια σοβαρότατη και σιωπηλή απειλή όπως η Οστεοπόρωση. Στο Κέντρο μας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί οστεοπυκνόμετρο τελευταίας τεχνολογίας του κατασκευαστικού Οίκου GENERAL ELECTRIC που προσφέρει υψηλή αξιοπιστία με την χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβόλησης του εξεταζόμενου. Ο εξοπλισμός μας εγγυάται την ορθή απεικόνιση και αξιολόγηση του αποτελέσματος έτσι ώστε να προσδιορίζεται με ακρίβεια η οστική ηλικία των εξεταζομένων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ

Στο Καρδιολογικό Τμήμα της Μονάδας μας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί Σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης κατασκευασμένο από την εταιρεία GENERAL ELECTRIC που διαθέτει ενσωματωμένο Ηλεκτροκαρδιογράφο με υψηλότατη καταγραφική ευαισθησία των ηλεκτρικών σημάτων. Το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει, επίσης κατασκευαστικά ενσωματωμένο, πλήρες σύστημα διατήρησης αρχείου για όλα τα τμήματα της Ηλεκτροκαρδιογραφικής μελέτης που συνοδεύει το Πρωτόκολλο της εξέτασης της Δοκιμασίας Κόπωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (Pacs)

Όλα τα τμήματα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Κέντρου μας που παράγουν ιατρικές εικόνες έχουν διασυνδεθεί μέσω πρωτοκόλλου DICOM, με δύο (2) κεντρικούς διακομιστές, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικών Εικόνων. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός προσωπικού φακέλου υγείας για κάθε εξεταζόμενο όπου μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο να ανατρέξουν, προκειμένου να ανακτήσουν μέρος ή το σύνολο των ιατρικών εικόνων των εξετάσεών τους αποφεύγοντας τυχόν φθορές που παρατηρούνται όταν φυλάσσονται χάρτινες εκτυπώσεις ή φιλμς.

Επιπροσθέτως, οι εικόνες των εξετάσεων μπορούν να αποσταλούν σε θεραπευτήρια και στους θεράποντες ιατρούς ηλεκτρονικά στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με απόλυτη πιστότητα. Έτσι λοιπόν, οι συμπολίτες μας μπορούν να εμπιστεύονται στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ για τις εξετάσεις τους και να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς.